Konkurs wiedzy muzycznej

csm_Stanislaw_Moniuszko_od_PBN_5cbb6e7facKonkurs „Kompozytor – życie i twórczość” to wydarzenie cykliczne organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną.

Tegoroczna edycja skupi się na twórczości Stanisława Moniuszki. Rok 2019 został ogłoszony Rokiem Moniuszkowskim z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora. Konkurs odbędzie się w ramach DNI MONIUSZKOWSKICH

Finał konkursu odbędzie się 5 czerwca 2019 r. w CKK Jordanki.
Regulamin i materiały niezbędne do przeprowadzenia etapów szkolnych zostaną udostępnione na stronie internetowej do dnia 14 marca 2019 r.

DNI MONIUSZKOWSKIE odbywać się będą w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa” uruchomionego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w dniu 13 września 2018 roku. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca. Celem programu jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872), polskiego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, wychowawcy i żarliwego patrioty. Ideą przewodnią programu jest przywrócenie Stanisławowi Moniuszce należytej rangi w panteonie twórców narodowych, zerwanie z wizerunkiem kompozytora niepostrzeganego na równi z wybitnymi europejskimi twórcami romantycznymi, wykreowanie jego obrazu jako twórcy pierwszorzędnego, utrwalenie w świadomości społeczeństwa dorobku Stanisława Moniuszki oraz promocja za granicą jego twórczości ukazanej w kontekście dzieł wybitnych kompozytorów XIX w.

regulamin
test – etap I
nagrania – etap II
karta zgłoszenia szkoły

190308-TOS-DNI-MONIUSZKI----glowny-KV---tablice-do-projektora-JORDANKI-1920x1080-v03

Comments are closed