Dzieciaki Sym-foniaki

symfoniaki

  • bezpłatna opieka nad dzieckiem podczas koncertu symfonicznego,
  • dla rodziców – możliwość pozostawienia dziecka w wieku 4 – 10 lat pod opieką wykwalifikowanych animatorów kultury,
  • dla dzieci – szansa na kreatywne spędzenie czasu. W specjalnie przygotowanej do tego sali dzieci będą mogły tworzyć, śpiewać, tańczyć, rysować, poznawać instrumenty poprzez różne gry i zabawy muzyczno-ruchowe.

Dzieci można pozostawiać na 30 minut przed rozpoczęciem koncertu i odebrać najpóźniej 30 minut po zakończeniu wydarzenia.

05.01.2018r. – American Pops Concert

16.02.2018r. – Gershwin i La Scala. Koncert Walentynkowy

23.03.2018r. – Symfoniczne przywitanie wiosny

27.04.2018r. – The American Landscape

27.05.2018r. – W 80 minut dookoła świata. Koncert specjalny z okazji Dnia Matki

15.05.2018r. – Carmina Burana. Zakończenie Sezonu Artystycznego 2017/2018

Zapisów można dokonywać telefonicznie pod numerem 602 253 809 lub mailowo edukacja@tos.art.pl. Ilość miejsc ograniczona.

 

Comments are closed